Projektant

Projektant zpracovává dokumentaci ve všech výkonových stupních projektu – od návrhu (studie), projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), projektové dokumentace pro ohlášení stavby, projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), projektové dokumentace pro realizaci – provedení stavby (DPS) a projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Projektant při zpracovávání jednotlivých stupňů projektové dokumentace spolupracuje s odborníky – specialisty řady profesí – např. statika, geologie, elektro, zdravotní instalace, topení, atd.

Věnujme se nyní podrobněji prvnímu a nejdůležitějšímu kroku projektové dokumentace. Studie je stěžejním bodem projekční činnosti. Na studii pracuje společně projektant s architektem a výsledný výstup je konzultován s investorem. Zhmotnění představ investora a architekta je tak narýsováno projektantem. Studie svou přesností zamezí dispozičním a proporčním změnám v dalších stupních zpracování projektové dokumentace. Finální podoba studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží nebo řešeného interiérového prostoru, pohledy a umístění na pozemek. Na základě této studie sdělí stavební úřad, zda je možné na dané parcele stavbu realizovat.

Twitter, Facebook and LinkedIn