Marketing

Kvalitní zdravé a funkční bydlení předpokládá výběr kvalitních a zdravých materiálů. Již ve fázi projekční přípravy domu hraje výběr vhodného stavebního materiálu významnou roli. Dobrý architektonický návrh v kombinaci s optimální volbou stavebního materiálu a jejich kombinace, umožňují dosáhnout kýženého výsledku. A to je náplní naší práce.

Pro zdravé a kvalitní bydlení je nesmírně důležité zdravé a přirozené mikroklima v interierech, které nelze jednoduše definovat, nicméně jej silně vnímáme a aniž to tušíme, má vliv na naše soustředění, únavu, neklidný spánek a především zdraví. Mikroklima ovlivňují zásadně např. materiály obvodového pláště.

Úkolem marketingu je snaha o výběr takového materiálu, který má nejen kvalitní tepelně-izolační vlastnosti (vysoký tepelný odpor), ale současně také zajistí optimální vnitřní mikroklima.

A nejen mikroklima, ale i další faktory ovlivňují zdravé, kvalitní a funkční bydlení. Při výběru materiálů zohledňujeme mnohá hlediska. Počínaje tepelnými ztrátami a tepelnou kapacitou v návaznosti na zvyšující se ceny energií, dále odolností proti vodě, rychlostí výstavby, dopadem na životní prostředí, pořizovací cenou a především nezávadností materiálů.

Vybíráme pro investory certifikované a kvalitní, ideálně přírodní materiály a produkty tak, abychom společným úsilím dosáhli spokojenosti investora.

Twitter, Facebook and LinkedIn