Půdní vestavby a mezonety

Půdní prostory se v současné době často stávají cílem zájmu lidí, toužících buď po jedinečném, nadstandardním, tzv. penthouse bydlení nebo po bydlení v centru měst, kde již není možnost realizovat bydlení jiné v návaznosti na parcelu. Tzn. varianta půdní vestavby, kdy se stávající půdní prostory zabydlí, nebo nástavby, kdy se nový byt postaví na zpravidla rovné nebo pultové střeše, bývá spíše specialitou městskou. Na vesnicích se setkáváme s tímto požadavkem taky, nicméně zde se nejedná zpravidla o nouzové nebo zoufalé řešení získání prostorů, spíše se jedná o záměr vlastníka starší nemovitosti kompletně rekonstruovat a modernizovat vesnické bydlení – např. s otevřeným prostorem části domu až ke krovu apod. Také se setkáváme se záměry vlastníků nemovitosti, ať už se jedná o soukromé osoby, družstva nebo i realitní agentury, které zamýšlejí půdní vestavby či nástavby realizovat z důvodu obchodního záměru – tj. lukrativní prodej.

Získat půdní prostor tak, aby byl legislativně vyřešený ke spokojenosti všech zúčastněných stran a přitom jeho pořízení nebylo ekonomicky likvidační, je zhola nemožné pro zájemce, který doufá ve variantu „levného bydlení“. Vlastníci neobyvatelných půd ve městech si svého půdního prostoru vysoce cení, tj. již pořízení a vyřízení všech právních podkladů tak, aby budoucí vlastník půdního bytu mohl rekonstrukci půdy vůbec realizovat a současně, aby byly spravedlivě ošetřeny i další zapeklitosti s tímto spojené – tj. např. péče o střechu, která je zájmem všech obyvatel domu, s tím spojená návaznost na fasádu, dále stoupačky – rozvody, výtah, komíny atd. atd., se stává pořízení takovéhoto prostoru už v počátcích nadstandardním výdajem.

Přihlédneme-li k faktu, že rekonstrukce půdních prostorů musí probíhat v souladu s určitými pravidly a zákonitostmi stavebně-technickými i stavebně-izolačními, ideálně za účasti šikovného a zdatného architekta a projektanta, je realizace půdního bytu velmi náročnou a nákladnou investicí.

Z tohoto důvodu je vhodné už v prvopočátku, kdy se o koupi půdního prostoru teprve rozhoduje, přizvat na pomoc specialisty – myšleno odborníky, ať už vzděláním nebo dlouholetou praxí a zkušenostmi v tomto oboru. Prostory se šikmými stěnami vzhledem ke snižující se výšce omezují pohyb lidí a snižují využití půdorysné plochy, nejužší a nepřístupné prostory se zbytečně vytápějí, složitá konstrukce krovu často neumožňuje získat vhodný prostor, aniž by se musela kompletně předělat – tj. po statickém posouzení a za účasti architektonického-projekčního dohledu postavit podpůrnou konstrukci, která umožní demontáž původní části krovu a následnou montáž nových prvků. Přihlédneme-li k tomuto faktu a současně k faktu, že je nutné do prostoru dostat potřebné oslunění okny, které jsou samozřejmě nedostatečné, dále je nutné půdní prostory vhodně zaizolovat, chceme-li vyloučit riziko vlhkosti a hniloby, použijeme systém tzv. teplé střechy, což ovšem znamená odstranit střechu – krytinu, je rekonstrukce půdního prostoru nákladnou záležitostí. Právě u těchto realizací je nutné myslet na to, že jakékoliv opomenutí může a má vliv na kvalitu bydlení v takovém bytě.

Máme-li možnost realizovat půdní prostor, velmi si vážíme této výzvy a důvěry investora. Ačkoliv je nutné počítat s vyššími náklady na kompletní rekonstrukci takovýchto prostor, výsledek bývá jedinečný. Kouzelné bydlení – často tzv. mezonet – dvoupodlažní byt v otevřeném půdním prostoru je luxusní variantou atraktivního reprezentativního bydlení.

Fotogalerie