Nové byty úpravou dispozice

Původní byty v bytových – činžovních a panelových domech lze kompletně rekonstruovat a vytvořit tak velmi zajímavé bydlení s prvky původní architektury a požadavky na moderní kvalitní bydlení. Úprava dispozičního řešení je často jediné možné řešení, vedoucí k naplnění této myšlenky. Kromě památkově chráněných nemovitostí lze upravovat dispozice téměř vždy. Posouzení statika, myšlenka architekta, zpracování projektanta a souhlas příslušného úřadu jsou základními podmínkami pro úspěšnou realizaci.

Fotogalerie