Moderní domy rekonstrukcí

Objevujme kouzlo starých domů. Pro naše klienty realizujeme moderní atraktivní bydlení v původních, starších domech. Zpravidla se na nás obracejí investoři s požadavkem posouzení stavu objektu, ať už ve vlastnictví nebo v rámci zamýšlené koupě. Často se setkávají s názorem, že je lepší dům zbourat a postavit nový. Jsou samozřejmě objekty v dezolátním stavu, jejichž záchrana by byla sebezničujícím gestem, ale jsou i takové domy, které relativně dobrý technický stav maskují pouze nevzhledným obalem. Současně mají jakési kouzlo, myšlenku a je-li investor byť jen trochu vnímavý a přístupný novému pohledu, lze z takového domu vybudovat atraktivní a moderní bydlení, vyhovující dnešním požadavkům na kvalitní bydlení.

Rekonstruovat lze víceméně každou stavbu. Dům je posuzován z mnoha hledisek, ať už se jedná o technický stav budovy, orientaci budovy ke světovým stranám a komunikacím, okolí domu obecně, sousední budovy, toky, komunikace, železnice, mosty a samozřejmě ochotu úřadů komunikovat. Nezbytné je také posouzení z hlediska ekonomiky – návratnosti vynaložené investice.

Obecným pravidlem zůstává, že dům realizovaný před rokem 1948 by mohl být zajímavým domem pro záměr rekonstrukce. Ovšem výjimky potvrzují pravidla, také jsme se setkali s domy, realizovanými v době hluboké totality, které rekonstrukcí získaly atraktivní a moderní vzhled a funkčně naprosto splňují podmínky zdravého a kvalitního bydlení. Řídíme se tedy pravidlem nepaušalizovat. Nemovitost se vždy snažíme objektivně posoudit, jsme si vědomi toho, že je-li stav budovy dobrý, lze architektonicky i normalizační paskvil přetvořit v zajímavý objekt.

Fotogalerie