Restyling/Redesign interieru

Restyling/redesign bytu nebo domu jako varianta, není-li možná rekonstrukce nebo koupě nového bytu či domu. Často se na nás obracejí klienti s požadavkem drobných stavebních a designových úprav bytu, který je podmíněn např. požadavkem nezasahovat do dispozičního uspořádání bytu, ať už z důvodů legislativních – různá omezení stavebního úřadu nebo památkového ústavu nebo z důvodů finančních – kdy by rozsáhlá a náročná rekonstrukce byla nad rámec možností investora. Zpravidla se jedná o starší byty zděděné po prarodičích nebo byty panelové výstavby.

Nicméně je množství bytů a domů, kde se např. jednodušší dispoziční úpravy realizovat dají. V obou případech je možné přistoupit k restylingu/redesignu nebo i k zásadnější rekonstrukci.

Restyling/redesign zatraktivní a vdechne život a myšlenku dané nemovitosti, odstraní rušivé vlivy a nedostatky a vady, které brání představit si, že právě dotyčná nemovitost by mohla být vhodným nebo dokonce ideálním místem pro domov nebo obchodní prostor. Každý interier je řešen citlivě v návaznosti na druh a charakter nemovitosti, na požadavky, potřeby a přání investora. Naším cílem je vytvořit jedinečný interier, reprezentující osobnost majitele v souladu s jeho životním stylem a současnými nároky na kvalitní bydlení a designové trendy.

Fotogalerie