Čistý, osobitý rukopis, minimalistické, avšak funkční pojetí s důrazem na moderní nadčasový design – atributy, jež charakterizují práci designerů – architektů a navazujících specializovaných profesí autorského a tvůrčího teamu Letty&House.

Náš tým plně respektuje genius loci daného prostoru – bytu, domu, celé lokality v kontextu s představami a potřebami investora a v návaznosti na technické řešení, funkčnost, estetiku, čas, peníze a diskrétnost.

Specializujeme se na realizaci nových designových domů, rekonstrukce starších objektů a bytů, na rekonstrukce prvorepublikových domů a vil, přístavby k původním objektům, dále realizujeme interiery ve všech stupních – od home stagingu, restylingu až po nové interiery tzv. na klíč. Nevyhýbáme se náročným projektům, chápeme je jako výzvu. Nebojíme se vnášet do starého nové.

Ve své práci se snažíme využívat prostých tvarů a čistých linií, jež jsou v mnohém nadčasové. Využíváme materiálových zdrojů, které nabízí daná lokalita. Pro klienta je tento přístup ideálním východiskem, jak skloubit všechny požadavky dané místem, historií, přírodou, příp. památkáři – jedná-li se např. o chráněné území, a také nároky klienta na komfortní bydlení.

Staňte se součástí starověké filozofie přírody. Při realizacích využíváme zpravidla přírodních materiálů. Preferujeme dřevo, kámen, cihlu, sklo. Prioritou je pro nás funkčnost i estetická stránka použitých materiálů.

Ke každému projektu – realizaci přistupujeme s úctou a respektem. Vážíme si důvěry, kterou nám investor prokazuje tím, že se svěří do péče specialistů našeho týmu. V případě zjištění nestandardních požadavků na kvalitu použitých materiálů, kvalitu realizace nebo jiný zásadní rozdílný přístup investora k projektu jako takovému, jeho době realizace, financování nebo nerespektování legislativních zákonů a norem, si vyhrazujeme právo projekt odmítnout.

Respektujeme soukromí investora. V našich prezentacích a propagačních materiálech nejsou umístěny realizace, pakliže k tomu nedostaneme souhlas majitele nemovitosti. Plně respektujeme právo investora – nezveřejňovat fotografie interiéru i exteriéru realizovaného projektu, chápeme nárok jeho i jeho rodiny na právo intimity obývaných prostorů. Fotodokumentace, kterou pořizujeme v průběhu realizace i dokončení, je součástí firemní dokumentace stavby. Je-li ovšem investor potěšen zájmem o jeho byt, dům nebo rád by se o fotografie svého bydlení podělil s odbornou nebo i laickou veřejností, ať už formou prezentace v odborných nebo hobby časopisech nebo na internetu, budeme potěšeni také. Nicméně je pro nás na prvním místě diskrétnost a i naše webová prezentace je důkazem toho, že se snažíme inspirovat klienty převážně vizualizacemi.

Ctíme pravidla. Team Letty&House, design and creative building.

Proto jsme úspěšní