Home Staging

Rychlý a finančně nejméně náročný nástroj rychlého prodeje nebo pronájmu nemovitosti. Profesionální služba, díky níž je interier v nesrovnatelně kratším čase připraven k prezentaci – inzerci.

Nabízený prostor je oproštěn od osobních věcí majitele, zmizí všechny rušivé prvky a nadbytečný nebo nehodící se nábytek a zařízení, naopak inventář, který je vyhodnocen jako vhodný, může být nově přemístěn a uspořádán. Naprostou nezbytností je dokonalý úklid.

Jedině tak lze vyzdvihnout potenciál nabízeného prostoru. Jednotlivé místnosti musí působit lehce, vzdušně, čistě a voňavě, musí navodit pocit harmonie, atraktivity, jedinečného kouzla a luxusu. Mnohdy je interier citlivě doplněn vhodnými dekoracemi, textiliemi, designovými prvky – fotografiemi, tapetami, svítidly, květinami, atd.

V případě nutnosti většího zásahu, ať už se jedná o opravy drobného či většího charakteru, malby, nové sádrokartonové příčky, kterými se zásadně nemění dispoziční řešení interieru, provádíme tzv. RESTYLING nemovitosti. Tato kategorie úprav souvisí s určitými specifickými řemeslnými, příp. stavebními zásahy a vyžaduje tak vstup dalších specialistů. Více v sekci RESTYLING BYTU – NEMOVITOSTI PŘED PRODEJEM.

Home Staging si klade za cíl zviditelnit nabízený prostor v záplavě inzerovaných nemovitostí a získat tak v co nejkratším termínu nového majitele. Tato služba je jedinečnou i proto, že mnohdy zvýší prodejní hodnotu nabízené nemovitosti.

Jsou-li dodržena nastavená pravidla, je Home Staging efektivním nástrojem rychlého prodeje a maximálního zhodnocení nemovitosti – bytu či domu – ať už se jedná o prodej nebo pronájem.

Fotogalerie